Certifieringar, valideringar och öppna utbildningar

Vikten av ständig förbättring

Vi erbjuder många olika typer av kompetensutveckling för både företag och privatpersoner. Det handlar om skräddarsydda utbildningar helt utifrån företagens behov. Dessutom certifierar och validerar vi medarbetare inom en rad olika områden för att de ska kunna möta kundkraven på ett bättre sätt. Detta kan ske antingen hos oss eller på plats hos företaget.

 

Exempel på certifieringar, valideringar
och öppna utbildningar:

• Truck- och travers
• Heta arbeten
• Industriteknik BAS
• Automation BAS
• Underhåll BAS
• CNC Teknik2017
• Svetsteknisk kompetens
• Svetsarprövningar
• Master CAM
• Hjärt- och lungräddning samt hjärtstartare

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon 010 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.