Bemanning och rekrytering

Ett kitt som håller
samman industrin

Nära relationer som bygger på samarbete och förtroende är nyckeln till trygg kompetensförsörjning. Därför går vår bemannings- och rekryteringsverksamhet hand i hand med de utbildningar vi erbjuder.

Genom arbetsplatsförlagd praktik (APL) kan industriföretagen och eleverna bygga relationer från dag 1. Det gör att man kan lära känna varandra och det blir ett naturligt första steg som sedan kan leda till en uthyrning eller anställning.

Vi anpassar hela tiden våra utbildningar efter behovet av arbetskraft eftersom vår affärsidé bygger på att hitta rätt kompetens till industriföretagen. Det kan handla om både unga nyutbildade operatörer men även seniora medarbetare med många års erfarenhet. Vi matchar behoven snabbt, effektivt och träffsäkert – och med en oslagbar totalekonomi!

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon +46 10 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.