Arbetsmarknadsutbildning

Utbildning där behoven är allra störst!

På uppdrag av Arbetsförmedlingen erbjuder vi arbetsmarknadsutbildningar inom industrin. Det är korta, skräddarsydda utbildningar inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningarna är framtagna tillsammans med arbetsgivarna och anpassade efter arbetsmarknadens behov. Teori och praktik varvas för att eleverna ska få rätt kompetens och för att det ska gå enklare och snabbare för arbetsgivare att rekrytera.

Inom ramen för denna nationella satsning går det även att komplettera eller uppdatera en befintlig utbildning med de delar som det finns störst behov av eftersom upplägget bygger på färdiga moduler som finns inom branschen.

Så ansöker du!

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om den sökande har rätt att gå en arbetsmarknadsutbildning.

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du vill delta i en arbetsmarknadsutbildning på Veldi.

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon 010 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.