Veldi utbildar Jönköpings VUX-elever i fyra år framåt

Veldi utbildar Jönköpings VUX-elever i fyra år framåt

Nu är det klart att Jönköpings kommun ännu en gång valt Veldi AB som leverantör av industriutbildningar för vuxenelever. Den nya avtalsperioden startar vid årsskiftet, sträcker sig över fyra år (3+1). 

– Detta känns väldigt bra, och vi tackar för förtroendet att få fortsätta det framgångsrika arbete som vi slagit in på tillsammans med Jönköping, säger Roger Psajd, VD på Veldi Kompetens.

Konkurrensen var hård och upphandlingsprocessen drog ut på tiden innan Veldi slutligen kunde ta hem avtalet som faktiskt är det största företaget vunnit någonsin. De elever som utbildas kommer att vara mycket efterfrågade när de är färdiga eftersom det redan idag råder brist på välutbildad arbetskraft inom industrin.

– Att Jönköpings kommun väljer oss även denna gång ser jag som en bekräftelse på att man varit väldigt nöjd med vad vi levererat hittills. Men vi nöjer oss inte med det utan kommer att fortsätta att utveckla våra utbildningar som redan idag ligger i framkant. Vi strävar mot att bli ännu bättre på att utbilda industrielever på ett sådant sätt att de matchar marknadens krav optimalt och kommer att agera både nytänkande och banbrytande även i framtiden, försäkrar Roger Psajd.

En hel del nyheter finns i kursutbudet. Några exempel:

  • Utbildning inom kantpress för att möta det växande behovet inom detta område
  • Automationsinriktning med särskilt fokus på industrin
  • Service- och underhållsutbildning

Vi kommer dessutom att fortsätta med de utbildningar som vi haft hittills:

  • IW svetsutbildning i samtliga metoder
  • CNC-utbildning med möjlighet till validering.

– Utöver det kommer vi även att starta SFI- och språkkombinationsutbildningar med särskild inriktning mot industrin. Detta kommer att leda till en bredare rekryteringsbas, något som vi vet att industriföretagen välkomnar. Jag räknar med att dessa kurser kommer att göra eleverna ännu bättre rustade för de krav som ställs, jämfört med hur man traditionellt har arbetat med den här frågan, avslutar Roger Psajd.