Veldi kvalitetssäkrar svenska svetsares kompetens

Veldi kvalitetssäkrar svenska svetsares kompetens

Välutbildade svetsare är A och O för industrin, och Veldi går i bräschen för att kvalitetssäkra morgondagens svetsare. I samarbete med Svetskommissionen säkerställer vi att de valideringar som krävs för att bli certifierad är relevanta och gångbara även i framtiden.

 

– Som seriös leverantör av kompetenta och välutbildade svetsare försäkrar vi oss om att de medarbetare som slussas ut till kunderna har genomgått de utbildningar som krävs samt att de kunskapskrav som ställs på dem är relevanta, säger Lalith Eklöf, som är verksamhetschef/utbildningsansvarig på Veldi.

 

Han tillägger att detta kommer att bli ännu viktigare i framtiden och är både stolt och glad över det förtroende som Svetskommissionen gett Veldi och bara tre ytterligare utbildningsföretag när man nu vidareutvecklar systemet för att ytterligare vässa utbildningsinnehåll och bedömningskriterier.

 

– Med tanke på den viktiga funktion som svetsning fyller inom byggnation överlag ser vi det som en nödvändighet att höja statusen för detta oumbärliga yrke, fortsätter Lalith.

Han skulle gärna vilja patentsäkra titeln ”svetsare” på samma sätt som många andra yrkeskategorier har gjort.

 

– Ta bara Öresundsbron, eller någon annan samhällskritisk infrastruktur – vem skulle vilja köra den om man inte vore alldeles säker på att svetsningen kommer att hålla?

 

Veldis roll har varit att utforma och testa det nya systemet som just nu är under utveckling för att validera svetsarna på olika nivåer.

 

– Vi ingår i den referensgrupp som ger förslag och idéer till vad som är viktigt och relevant att validera på de olika nivåerna samt hur detta bör ske. Tack vare erfarna testledare och gedigen utbildningserfarenhet kan vi tillföra stor kunskap när det gäller vilka krav som bör ställas och hur dessa ska utformas.

 

Inom teoridelen måste frågebatteriet som hela systemet vilar på innehålla just de frågor som säkerställer att eleverna verkligen har tagit till sig kunskaperna och kan tillämpa dem – och när det gäller det praktiska har Veldis långa erfarenhet gjort stor nytta.

 

Nivåerna VIT och GRÖN är nyss genomförda och nu arbetar man med nivå BLÅ innan det är dags för den högsta nivån som betecknas SVART. De olika nivåerna är dessutom synkade till hur valideringarna för att bli IW-certifierad (internationell svetsare) ser ut. Allt för att få fler att vilja ta även det steget.

 

– Veldi ligger i det svenska toppskiktet när det gäller antalet utbildade IW-svetsare. Vi vill ändå uppmana fler att ta det internationella certifikatet för att kunna ta chansen att arbeta i spännande miljöer inom denna viktiga framtidsbransch, avslutar Lalith.

Läs mer om Svetskommissionens arbete för att utveckla av valideringarna:

https://www.svets.se/omoss/nyheter/nyheter/statsanslagbeviljatforsvetsblaochsvetssvart.5.1617f4f9176840a7eb02b95.html