Veldi genomför digitala utbildningar på uppdrag av Trygghetsfonden TSL

Veldi genomför digitala utbildningar på uppdrag av Trygghetsfonden TSL

Veldi AB och Trygghetsfonden TSL, som erbjuder omställningsstöd till personer som blivit uppsagda, har tecknat ett nytt avtal med syfte att industrimedarbetare runt om i landet lättare ska kunna ta del av digitala utbildningar.

Företag som påverkats av pandemin kan ansöka om kostnadsfria kompetensutvecklingsinsatser genom Trygghetsfonden TSLs nya projekt “Kompetens för konkurrenskraft – för individer och företag”. Tack vare att utbildningarna ges digitalt och på distans kan deltagarna börja studera direkt när ansökan går igenom. I den digitala miljön finns också möjlighet att ställa frågor till ansvarig lärare.

“Att bli leverantör till Trygghetsfonden TSL är verkligen ett kvitto på vårt arbete med att digitalisera utbildningar för industrin. Allt fler företag ansluter sig till våra digitala utbildningar och det är det område som växer mest hos oss just nu.”
Roger Psajd, VD Veldi kompetens