Vår bemanning har medarbetarna med rätt kompetens!

Vår bemanning har medarbetarna med rätt kompetens!

I dessa osäkra tider kan det ta emot att nyanställa med allt vad det innebär, det kan vara tidsödande med intervjuer och administration. Att vara arbetsgivare innebär mycket ansvar, löneutbetalning, skatter, pensioner, försäkringar och mycket mer. Allt detta sköter vi åt er när ni tar in kompetens från Veldi Bemanning.

Konceptet bygger på att hyra in personal och kompetens efter mer eller mindre tillfälliga behov. Bemanning är en flexibel lösning eftersom ni som företag styr hur lång period och till vilken omfattning ni önskar hyra in personal.

Om du har en flexibel bemanningsstrategi kommer din personalstyrka att stå bättre rustad inför framtiden, och det ger er förutsättningar att kunna anpassa er för att klara framtidens oförutsägbara utmaningar, samtidigt som du slipper tidsåtgången, arbetet och kostnaderna som nyanställningar innebär.

Även företag som prioriterar fast anställd personal kan ta hjälp av en flexibel bemanningsstrategi för att skydda sig mot kompetensbrist som kan leda till störningar och problem i verksamheten. Att bygga en flexibel bemanningsstrategi handlar lika mycket om att skydda företagets framtid, som att uppfylla specifika kompetensbehov.

Det finns många fördelar med att hyra in personal från oss, det är flexibelt, tidsbesparande och minskar administrationen. Det ökar dessutom kvaliteten på processen eftersom vi på Veldi är experter på att hitta kompetens för industrin, och jobbar med det dagligen. Vi har personal som redan genomgått rekryteringsprocessen och är startklara direkt, vilket gör att du kan börja lära känna din potentiella nya medarbetare snabbare. Vi är flexibla och anpassar med glädje dina personalbehov i takt med att förutsättningarna förändras.

Kontakta oss genom att klicka här så hjälper vi dig att hitta rätt medarbetare.