Storskogen förvärvar Strigo AB

Storskogen förvärvar Strigo AB

Storskogen har den 1 februari förvärvat en majoritet av aktierna i Strigo AB. Strigo med dotterbolag är en kompetenskoncern med fokus på vuxnas utveckling i livet. Verksamheten bedrivs under varumärkena OmsorgsLyftet Utbildningar, MoA Lärcentrum och Veldi Kompetens.

Koncernen bedriver verksamhet inom vuxenutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, företagsutbildningar, bemanning och rekrytering samt Stöd och Matchning (”STOM”). Bolagen drivs idag av Jens Porsgaard, vd i moderbolaget Strigo AB, och Roger Psajd, vd och verksamhetsansvarig för Veldi Kompetens. De lade tillsammans grunden för koncernen år 2013 genom förvärvet av Forsman och Nydahl. 

”Vi är stolta över att tillsammans med alla våra medarbetare ha tagit Strigo-koncernen till den fantastiska och unika position vi har på marknaden idag. För att ta nästa kliv i vår utveckling tillsammans med de ökade krav som ställs på våra verksamheter så krävs en mer solid finansiell stabilitet som vi som privata ägare inte kan erbjuda. Därför är vi mycket glada över att kunna arbeta vidare med fokus på våra kunder genom att vi nu har fått Storskogen som en långsiktig och finansiellt stark ägare som kommer att bidra till stabilitet och utveckling av bolaget vilket i sin tur kommer att leda till en bättre och starkare leverans gentemot de elever som går på skolorna och vår personal. Storskogen är enligt oss den perfekta ägaren genom deras långsiktiga och oändliga horisont. Det gör att vi kan behålla det som är unikt för våra skolor och fortsätta utveckla oss i snabb takt”, säger Jens Porsgaard, vd på Strigo, och Får medhåll från Roger Psajd, medgrundare och verksamhetsansvarig för Veldi Kompetens. 

Jens Porsgaard och Roger Psajd kommer att vara kvar i verksamheten i sina nuvarande roller, samt sitta kvar som ledamöter i Strigos styrelse. Strigo kommer att ingå i Storskogens affärsområde Tjänster som Peter Ahlgren, affärsområdeschef på Storskogen, ansvarar för. 

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat Strigo-koncernen som kan erbjuda sina vuxna elever en stor palett av utbildningar inom många olika kompetensområden. Det är ett välskött bolag med en kompetent ledning, och vi ser fram emot att jobba tillsammans med Jens, Roger och övriga medarbetare framöver för att fortsatt kunna bemöta de vuxnas utvecklingsbehov i livet men också ytterliga styrka bolagens ställning inom vuxenutbildningar och rekrytering i Sverige”, säger Peter Ahgren.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, +46 (0) 70 640 25 68, Peter@storskogen.com

Om Strigo

Strigo AB med dotterbolag är en komplett kompetenskoncern med fokus på vuxnas utveckling i livet. Koncernen består av 8 bolag som bedriver verksamhet inom vuxenutbildningar, arbetsmarknadsutbildningar, företagsutbildningar, bemanning och rekrytering samt Stöd och Matchning (”STOM”) under de tre varumärkena OmsorgsLyftet Utbildningar, MoA Lärcentrum och Veldi Kompetens.

Om Storskogen

Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och medelstora bolag på lång sikt. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj bestående av ett 70-tal affärsenheter med en samlad omsättning på över 10 miljarder kronor.