Ny tung certifiering ger Veldi ännu en kvalitetsstämpel

Ny tung certifiering ger Veldi ännu en kvalitetsstämpel

Industritekniska programmet, anordnat av Veldi Kompetens, på uppdrag av Vuxenutbildningen i Jönköping, med inriktningarna certifierad CNC-tekniker samt Internationell svetsare certifieras nu inom Teknikcollege Södra Vätterbygden. 

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som företagen behöver.

På det sättet blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier. Framförallt bidrar satsningen till att Sveriges industri fortsatt kan vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.

Roger Psajd, VD på Veldi Kompetens: 

– Vi på Veldi är glada och stolta över att vi tillsammans med Vuxenutbildningen i Jönköping får ytterligare en plattform i våra kontakter med det regionala näringslivet. Vi värnar om att våra elever ska känna sig trygga med att få ett bra jobb efter utbildningen och för det krävs samarbete med många olika företag i regionen. Inom Teknikcollege finns flera av de mest tongivande industrierna i vår region, och dessa relationer kan vi nu utveckla genom detta samarbete. Vår roll är att kunna bidra med kompetent arbetskraft till de företag som ingår, och den uppgiften tar vi oss an med stor glädje och energi.”

Fakta, Teknikcollege:

Teknikcollege är Sveriges samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Konceptet initierades av Industrirådet* 2004 och är ett samarbete mellan företag, kommuner och utbildningsanordnare samt en kvalitetsstämpel på utbildningar. En utbildning som är certifierad genom Teknikcollege ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare för de studerande att få jobb eller fortsätta med högre studier, men framför allt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt, både på lång och kort sikt.

* Industrirådet omfattar ledande arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom svensk industri och därmed omfattas också ca 700 000 anställda inom industrins olika branscher.