Nu har du möjlighet att studera via KOMVUX med aktivitetsstöd

Nu har du möjlighet att studera via KOMVUX med aktivitetsstöd

Nu erbjuder Arbetsförmedlingen möjlighet att studera med aktivitetsstöd på till exempel komvux eller folkhögskola. 

Kontakta Arbetsförmedlingen och fråga om du kan studera med aktivitetsstöd. Då gör de en bedömning för att se om det är en lämplig insats för dig. Om Arbetsförmedlingen anser att du behöver utbilda dig för att kunna få jobb kan du få studera med aktivitetsstöd. 

Du kan välja mellan olika utbildningsformer.

  • kommunal vuxenutbildning (komvux) på grundläggande eller gymnasial nivå eller som särskild utbildning
  • allmän kurs på folkhögskola
  • svenska för invandrare (sfi)

Läs mer om det på arbetsförmedlingen.se