Efterfrågat utbildningssamarbete mellan Veldi och Heidenhain

Efterfrågat utbildningssamarbete mellan Veldi och Heidenhain

Veldi Kompetens och Heidenhain inledde den 1 februari ett slagkraftigt samarbete för CNC-utbildningar. Utbildningarna kommer att hållas i Veldis lokaler i Årstaberg, Stockholm, och vänder sig till medarbetare som redan idag jobbar inom industrin med Heidenhains styrsystem.

– Syftet är att öka kvaliteten och frekvensen ytterligare på Heidenhains utbildningar inom CNC-programmering. Därför känns det mycket bra att vi har slagit våra påsar ihop och nu kan erbjuda denna efterfrågade utbildning i våra anpassade och ändamålsenliga lokaler i Stockholm, säger Roger Psajd, VD på Veldi Kompetens.

Under utbildningen kommer det att finnas tillgång till en toppmodern 5-axlig CNC-fräs samt moderna skärverktyg. Heidenhain kommer fortsatt att stå för utbildningsinnehållet men Veldi har som mål att själva kunna ha en egen utbildare certifierad under 2022.

Ambitionen är att successivt utöka antalet utbildningar och sprida ut dem under året eftersom behoven av kompetensutveckling hela tiden växer inom industrin över hela landet.

Roger Psajd menar att satsningen är ett viktigt initiativ för att lyfta industrin med hjälp av kompetensutveckling och att det nu blir möjligt tack vare ett gediget program av högkvalitativa utbildningar. Samarbetet med Heidenhain är en viktig pusselbit på den resan.

– Jag är mycket glad över att kunna presentera detta samarbete och är övertygad om att vi kommer att höja vår kvalitet när vi nu får tillgång till Heidenhains stora kunnande inom styrsystem och automation. Därtill kommer vår egen långa erfarenhet av utbildningar. Det här är verkligen en ”perfect match”, fortsätter Roger Psajd.

Veldi även kommer att utbilda sina KOMVUX-elever inom Heidenhains styrsystem för att tillföra marknaden fler kompetenta operatörer med kunskap om Heidenhains styrsystem.

Även Per Wincent, verkställande direktör på Heidenhain, är mycket nöjd över att samarbetet kommer till stånd:

– Vi är mycket glada över att vi får möjligheten att samarbeta med ett företag som Veldi med deras långa erfarenhet och kunskap inom utbildning med fokus på skärande bearbetning, säger han.

Intresserad av att delta på en kurs? Kontakta Samuel Carlsson på:
Telefon: 070-740 64 95
samuel.carlsson@veldikompetens.se