Digital kompetensutveckling blir allt viktigare

Digital kompetensutveckling blir allt viktigare

I spåren av pandemin tar de digitala utbildningarna stora kliv framåt. Men fenomenet är inte nytt. Allra minst för oss på Veldi. Fördelarna med att kunna anpassa utbildningsinsatser och dess tillgänglighet har länge varit efterfrågade.

Skolan, och sättet att utbilda på, har sett relativt likartat ut i många hundra år. En lärare undervisar en grupp personer med olika kunskapsnivåer och erfarenheter utifrån en given mall. Detta är inte särskilt träffsäkert och heller inte flexibelt när det gäller tid, rum samt dagens behov, framför allt hos företag. 

Dessutom är de traditionella metoderna mycket dyra och just nu till och med något som riskerar både lärarnas och elevernas hälsa. Naturligtvis finns det fortfarande förtjänster med fysiska utbildningstillfällen, dessa kommer aldrig att ersättas helt. Exempelvis är det särskilt effektivt när det gäller undervisning av barn som även ska formas i sociala sammanhang samt saknar livserfarenhet.

När det handlar om att utbilda vuxna människor på företag är dock metoden förlegad. Vi på Veldi Kompetens var tidigt ute med använda digitala verktyg. Det har gjort att vi kommit långt i utvecklingen inom detta område, och på så sätt stod vi väl rustade när pandemin bröt ut.

Vi hjälper er som driver industriföretag att förbättra produktionskvalitet eller höja den interna kunskapen. Kanske står ni inför en situation där kunderna kräver att ni möter specifika krav eller har någon särskild certifiering. Vi genomför dessa utbildningar eller certifieringstillfällen antingen på någon av våra utbildningsenheter eller på plats hos er eller genom någon av våra digitala utbildningar. 

Vid våra digitala utbildningar finns alltid kunniga industrilärare tillgängliga. Med dem kan ni chatta och ställa era frågor. Väl tillbaka på jobbet kan elever och arbetsgivare diskutera de nya kunskaperna och följa upp hur dessa bäst används på den egna arbetsplatsen. Som en bonus kan detta bli starten på ett nytt arbetssätt som ger en intern utvecklingsprocess på ert företag.

Hos oss kan du prenumerera på digitala utbildningar för endast 2 500 SEK exklusive moms per medarbetare. Medarbetaren kan studera via sin telefon, läsplatta, dator eller varför inte på tv:n hemma.

Vill du, som många andra företag nu gör, ställa om din kompetensutveckling till en mer digital resa? Kontakta oss så lyssnar vi in dina behov och ger dig en demo av våra filmer samt hjälper er att skapa en optimal utbildningsplan.

Kontakta oss på roger.psajd@veldikompetens.se