All time high för Veldi Bemanning!

All time high för Veldi Bemanning!

Veldis bemanningsverksamhet går som tåget och slår nya rekord varje vecka när det gäller antalet uthyrda personer. En förklaring är förstås den allt tydligare ljusningen för tillverkningsindustrin, men väl så viktigt är att kunderna sätter stort värde på Veldis koncept och arbetssätt.

– Vi ser tydligt att kunderna uppskattar vår affärsmodell med mycket hög leveransgrad och flexibilitet. Vi har en stor fördel gentemot konkurrenterna eftersom vi kan erbjuda färdigutbildade elever på kort varsel som snabbt kommer in i sina roller, säger Roger Psajd, VD på Veldi.

Ett ytterligare plus är att Veldi känner sina elever väl, och kan gå i god för deras kunskaper efter minst ett års utbildning i egen regi. I många fall har de dessutom redan bra koll på kundens verksamhet eftersom APL (Arbetsplatsförlagt lärande) ingår i Veldis upplägg för hyrrekrytering under tre månader.

– Konceptet med hyrrekrytering skapar en oslagbar totalekonomi för kunderna eftersom våra studenter tack vare vårt koncept kommer in i verksamheten snabbare än med andra alternativ som finns på marknaden, fortsätter Roger.

Och det finns det tydliga belägg för. Veldis faktor när det gäller inlärningskurva (hur snabbt man lär sig jobbet hos den aktuella kunden) är betydligt högre jämfört med både vad traditionella bemanningsföretag kan uppvisa eller vid direktanställningar.

– Att vår bemanningsverksamhet går så bra är förstås jätteroligt, men egentligen är det inte särskilt konstigt. I en tid med stora osäkerheter ligger vårt koncept helt rätt. Dels har vi god insikt i kundernas hela tiden skiftande behov och korta horisonter tack vare våra nära relationer. Dels kan vi snabbt få fram rätt kompetens tack vare våra duktiga elever som drillats i moderna utbildningssätt i kombination med praktik ute på fältet.

Veldi Bemanning finns idag på Höglandet, i Jönköping, Göteborg och i Malmö, men växer hela tiden.

Är du nyfiken på vad vi kan hjälpa dig? Kontakta oss på info@veldikompetens.se eller ring:  010 207 06 02

Ha det gott!