Veldi – ny leverantör av tjänsten Stöd och matchning (STOM)

Veldi – ny leverantör av tjänsten Stöd och matchning (STOM)

Veldi startar upp denna tjänst främst för att ytterligare ha ett verktyg att hjälpa våra elever ut i ett jobb samt kompetensförsörja industrin med rätt person på rätt plats. Företaget kan nu både bemanna samt stöd och matcha ut elever i arbete efter sin utbildning.

Stöd och matchning är till för dig som arbetssökande som behöver förstärkt och anpassat stöd i ditt jobbsökande. Syftet är att du ska börja arbeta eller studera så fort som möjligt. Med hjälp av en handledare får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att snabbare hitta ett jobb eller börja studera. Du kan till exempel få hjälp med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera. Samt du kommer att ha individuella samtal med din handledare varje vecka.

Deltagandet i tjänsten är i 3 månader, därefter utvärderar Arbetsförmedlingen och leverantör hur det har gått. Vid behov kan tjänsten förlängas med 3 månader till och i vissa fall med ytterligare 3 månader. (spår 3 och 4 vid behov)

Stöd och matchning är indelad i fyra olika spår när det gäller deltagarens tid i aktivitet. Det är Arbetsförmedlingen som avgör vilket spår som är lämpligt för varje deltagare. Stöd och matchning är en resultatstyrd matchningstjänst som är upphandlad enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och vilket innebär att du som arbetssökande själv väljer vilken leverantör du vill ha.

Spår 1: Grundläggande stöd och matchning

Spår 2: Grundläggande stöd och matchning med språkstöd

Spår 3: Förstärkt stöd och matchning

Spår 4: Förstärkt stöd och matchning med språkstöd

”Vi är väldigt glada och stolta på Veldi att fått möjlighet att bedriva detta mycket viktiga uppdrag och bidra med vår kompetens, speciellt i dessa tider i spåren av Covid-19, då läget på arbetsmarknaden är tuffare än på mycket länge. Med vårt nya affärsområde vill vi skapa ännu bättre förutsättningar för människor att snabbare få ett jobb.

Med vår samlade, gedigna erfarenhet inom kompetensförsörjning ifrån utbildning, bemanning, rekrytering och andra arbetsmarknadspolitiska insatser så hoppas vi kunna ha en positiv påverkan på arbetslösheten i dessa hårda tider och vi har som målsättning att hjälpa alla våra deltagare vidare till arbete eller studier.” säger Mattias Johansson, affärsområdeschef, Stöd & Matchning.

Det här erbjuder Veldi Kompetens

Tjänsten börjar alltid med ett kartläggningssamtal mellan dig som arbetssökande och oss på Veldi. Utifrån detta samtal tar vi tillsammans fram en skräddarsydd plan för hur du ska nå arbete eller studier. Vi stöttar med exempelvis:

  • Hitta och söka jobb eller utbildning
  • Skapa ansökningshandlingar
  • Arbetsgivarkontakter
  • Studiebesök
  • Intervjuträning
  • Språkträning
  • Studie och yrkesvägledning

Hur kan du välja Stöd och matchning på Veldi Kompetens?

Prata med din handläggare eller kundtjänst på Arbetsförmedlingen och säg att du vill börja på Stöd och matchning hos Veldi Kompetens. Arbetsförmedlingen bedömer ditt behov av tjänsten och avgör om du får börja.

Du kan också logga in på ”mina sidor” på arbetsformedlingen.se och där direkt välja Veldi Kompetens som din leverantör av tjänsten.

För mer information är du välkommen att kontakta Mattias Johansson, Affärsområdeschef, Stöd och matchning. Tel: 0709-74 98 77, e-post: mattias.johansson@veldikompetens.se