Malmö

Om skolan

Vi finns på Kantyxegatan 17, 213 76 Malmö och erbjuder utbildningar inom industriteknik, som svets och CNC. Du får lära dig att använda verktyg, industriell utrustning och att framställa produkter.

Utbildningar vi erbjuder i Malmö

Avancerad CNC-tekniker, Industriteknik svets, Industriteknik Lärling

För att gå någon av utbildningarna så tar du kontakt med komvux i Malmö eller i din hemkommun, så kommer de att kunna hjälpa dig med att göra din ansökan.

Ansök

Kurspaket Veldi, Malmö

Läs till svetsare under cirka ett års tid, du har stora chanser att få jobb direkt efter utbildningen. Efterfrågan på välutbildade, certifierade svetsare kommer att öka eftersom många snart går i pension.

Som svetsare jobbar du med att sammanfoga stål och andra metaller genom olika svetsmetoder inom branscher som tillverkningsindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, installation av rörsystem inom processindustrin eller vid smidesarbete. Utbildningen varvar teori med praktiska moment och innehåller praktik (arbetsplatsförlagt lärande). Din praktik kan i många fall leda till jobb direkt efter utbildningen.

Tillverkningsunderlag 1 100p
Produktionsutrustning 1 100p
Svets grund 100p
Materialkunskap 1 100p
Människan i industrin 1 100p
Kälsvets 1 MIG/MAG 100p
Kälsvets 1 TIG 100p
Kälsvets 1 MMA 100p
Kälsvets 2 MIG/MAG 100p
Kälsvets 2 TIG 100p
Kälsvets 2 MMA 100p
Stumsvets 1 (välj två av MIG/MAG; TIG; MMA) 100p
Stumsvets 1 (välj två av MIG/MAG; TIG; MMA) 100p
Stumsvets 2 (välj två av MIG/MAG; TIG; MMA) 100p
Stumsvets 2(välj två av MIG/MAG; TIG; MMA) 100p
Komvuxarbete IN 100p

Läs till CNC-tekniker under cirka ett års tid och få goda jobbchanser med bra lön. Idag råder det brist på CNC-tekniker och efterfrågan förväntas vara stor även i framtiden.

CNC-tekniker måste känna till vad som påverkar maskinen och göra beräkningar för att få ett bra resultat. Hos Veldi lär du dig hela processen, från att läsa ritningar, programmera och förbereda maskiner, till att tillverka detaljer och färdiga produkter. 

Tillverkningsunderlag 1 100p
Produktionsutrustning 1 100p
Materialkunskap 1 100p
Människan i industrin 1 100p
CAD 1 50p
CAD 2 50p
Tillverkningsunderlag 2 100p
Datorstyrd produktion 1 100p
Datorstyrd produktion 2 100p
Datorstyrd produktion 3 100p
Datorstyrd produktion 4 100p
CAD/CAM 100p
Produktionsutrustning 1 100p
Produktionsutrustning 2 100p
Produktionsutrustning 3 100p
Produktionsutrustning 4 100p
Komvuxarbete 100p

Läs en kombinationsutbildning som ger dig både SFI och en grundläggande yrkesutbildning. Yrkesutbildningen inriktar sig mot maskinoperatör och är ett år lång.

En utbildning till maskinoperatör ger dig goda möjligheter till jobb. Efter utbildningen kommer också din svenska att vara mycket bättre.

Tillverkningsunderlag 1 100p
Produktionsutrustning 1 100p
Materialkunskap 1 100p
Människan i industrin 1 100p
Svets grund 100p
Datorstyrd produktion 1 100p
100 p Orienteringskurs 200p
200 p SFI kurs D 15h/v

Industriteknik Lärling mot underhåll- och maskintekniker

Industri är ett område där det råder stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Oavsett inriktning har du goda förutsättningar att få arbete efter avslutad utbildning. Arbete finns inom till exempel verkstadsindustrin, fordonsindustrin och tillverkningsindustrin.

Industriteknik Grund Lärling Du har möjlighet att specialisera dig mot industrin. Vi startar en lärlingsutbildning som börjar med gemensamma gymnasiala kurser om 500 p var av 100 p orienteringskurs. Efter grundutbildningen blir du tilldelad en lärlingsplats och har möjlighet att välja en fördjupad inriktning om 500 p var av 100 p orienteringskurs.

Industriteknik fördjupad inriktning Exempel på fördjupad inriktning kan vara mot underhåll- eller maskintekniker.

APL – arbetsplatsförlagt lärande På en lärlingsutbildning består utbildningen av minst 70% APL beräknat på hela utbildningstiden. I denna lärlingsutbildning börjar vi med 4 kurser som läses på Veldi. Därefter följer en period av APL som du genomför under utbildningen på en arbetsplats.

Utbildningen innehåller moment som är både teoretiska och praktiska. Det ingår också Truck- och Traverscertifiering.

Detta är ett samarbete mellan Komvux Malmö, Veldi Kompetens och Sydsvenska Handelskammaren.

Grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad 100 poäng
Industritekniska processer 1 100 poäng
Avhjälpande underhåll 1 100 poäng
Produktionskunskap 1 100 poäng
Människan i industrin 1 100 poäng
Orienteringskurs Industriteknik-underhåll 500 poäng

Prövning & Validering

Du kan anmäla dig genom att maila oss ditt för- och efternamn, din hemkommun, kursen du önskar pröva samt om du läst kursen tidigare, i sådant fall ska du även bifoga betyg. Anmälan görs senast 30 dagar innan prövningstillfället. När du har gjort en anmälan så får du ett mejl med information om tider och hur du betalar.

Viktigt att tänka på innan prövning bokas!

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. Har du betyg från kommunal vuxenutbildning i kursen du önskar pröva så ska detta bifogas med din ansökan. Är betyget icke godkänt är prövningen kostnadsfri i annat fall erläggs en avgift om 500 kronor som ej återbetalas vid avbokning eller icke genomförd prövning. Legitimation ska alltid uppvisas på prövningstillfället i annat fall får prövningen ej genomföras.

En prövning per tillfälle och person gäller utan undantag. Önskar du boka in fler prövningar är vår rekommendation att du sprider dessa på flera skolor och tillfällen. En prövning i en kurs innebär att du på egen hand läser in en kurs och sedan gör en prövning på hela kursens innehåll utifrån det centrala innehållet, kursens syfte och kunskapskrav. Därefter får du ett officiellt betyg F-A. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen och testar alltså dina kunskaper mot Skolverkets nationella kursmål och betygskriterier. Dessa hittar du på Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Vid prövning är det du som självständigt läser in kursen inför tillfället enligt kursmålen. Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs, detta kan ej ändras efter anmälan. Vi kan rekommendera kurslitteratur men vill trycka på att det är av stor vikt att använda fler källor och litteratur inför en prövning.

Behöver du hjälp eller vill ha mer information?
Kontakta oss!

Samuel Carlsson
Utbildningsansvarig, Malmö
Veldi Kompetens

Telefonnummer
070 740 64 95

Mail
samuel.carlsson@veldikompetens.se

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon 010 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.