Kompetenssäkrad industri

Projekt – ESF

Parter och branschorganisationer inom industrin startade projektet 2018 för hjälpa företag att få en struktur för att jobba strategiskt med sin kompetensförsörjning.

Med företagens nuvarande kvalitetsledningssystem som utgångspunkt ska projektet stötta företagen i resan mot ett hållbart systematiskt arbete med kompetensförsörjning. Projektet ska utveckla former som ger mindre företag möjlighet att integrera branschvalidering i processen för kompetensförsörjning.

Framtidssäkrad industri

Framtidssäkrad industri startades för att stödja industriföretag som påverkas av coronapandemin. Det riktar sig främst till företag och anställda som på ett direkt sätt påverkats av pandemin genom att tvingats till neddragningar eller till avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

Företagen får stöd i tre insatser.

  1. Handledning – från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i ett företag.
  2. Branschvalidering – som visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för utveckling inom områden där kompetens som saknas.
  3. Kompetensutveckling – för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas. Målet är att deltagare ska nå kompetensbevis.

Kompetenssäkrad individ

Kompetenssäkrad individ finns för att företag ska få möjlighet att se över sitt framtida kompetensbehov och kunna stärka medarbetarnas kompetens.
Projektet vänder sig till hela industrin där målgruppen är yrkesarbetare inom industri som har behöver mer kompetens för att klara grundläggande eller mer avancerade arbetsuppgifter.

Deltagande företag får stöd i tre insatser; handledning, branschvalidering och kompetensutveckling.

Kompetens för konkurrenskraft (TSL)

Målgruppen för ESF-projektet Kompetens för konkurrenskraft är permitterad (korttidsarbetande), varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher. Projektet erbjuder företag och dess anställda möjligheten att ansöka om validerings- och kompetensutvecklingsinsatser

Våra utbildningar

Vi erbjuder utbildningar både digitalt och på plats. Det kan vara Industriellteknik bas, inriktningar inom till exempel CNC och Svets, certifieringar i Heta arbeten, Truck, Brandfarliga arbeten, Travers och säkra lyft, WPS, Arbetsmiljö, Maskinsäkerhet, med mera. Hör av dig till oss för all information om vilka utbildningar vi erbjuder.

Anmälan

Anmälan är inte bindande och är inte en garanti för att få delta i projektet. Vi uppmuntrar dock er till att anmäla så att vi kan komma i kontakt med motiverade och intresserade företag. Vill du ha hjälp med anmälan så är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 073 253 93 62
Email: pierre.tegenstam@veldikompetens.se.