Digitala utbildningar

Veldi – det smarta sättet att utbilda din personal

Vi på Veldi kompetens brinner för att utveckla svensk industri och erbjuder kompetensutveckling för både företag och privatpersoner.

Just nu kan du boka följande digitala kurser inom svets, för dig och dina kollegor:

 • Vägledning till certifiering av svetsare och svetsoperatörer
  Standard SS-EN ISO 9606
 • Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser
  Standard SS-EN ISO 5817
 • Beteckningar på ritningar – Svetsförband
  Standard SS-EN ISO 2553
 • WPS
  Standard SS-EN ISO 15609
 • Makroprovning – Undersökning av svetsar
  Standard SS-EN ISO 17639
 • Svetsarövning – Hur går det till?
 • Materiallära från grunden
 • Arbetsmiljö
 • Maskinsäkerhet

För endast 2 000 kr/person* får ni tillgång till alla kurser i ett år. Samtliga kurser innehåller även ett antal frågor rörande ämnet, för att deltagaren ska kunna testa sina kunskaper efter avslutad utbildning.
*Exklusive moms, 25%

Välkommen att höra av dig vid frågor! Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Frågor och anmälan

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon 010 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.