För dig som söker jobb

Vi hittar jobbet som passar just dig!

Vi är det kompletta kompetensutvecklingsföretaget som hjälper dig att hitta rätt oavsett var du befinner dig i ditt yrkesliv! Vi har många års erfarenhet och väl upparbetade kontakter inom industrin på de orter vi verkar. Vi finns till hands både för dig som har stor erfarenhet och dig som ännu är i början av ditt yrkesliv.

Bemanning och rekrytering – vi hjälper dig till framtidsjobbet!

Vi matchar din profil med en arbetsplats som passar just dig. Arbeta som uthyrd konsult eller bli rekryterad till en av våra kunder spelar ingen roll – vårt mål är att hitta det du letar efter. Vår bemanning- och rekryteringsverksamhet har ett nära samarbete med våra utbildningar. Genom den praktik vi erbjuder får du möjlighet att skapa kontakter i branschen. Det blir ett naturligt första steg som sedan kan leda till en uthyrning eller anställning.

Här hittar du framtidsjobben inom industrin!

Allt under samma paraply

Du som utbildar dig hos oss får vara ute på praktik hos ett företag under utbildningen. Det skapar goda möjligheter för en anställning eller ett samarbete efter avslutad utbildning.

Samarbetspartners

Stöd och matchning (STOM) – vi hjälper dig att hitta drömjobbet!

Stöd och matchning (STOM) vänder sig till dig som är arbetssökande och behöver hjälp att hitta jobb eller utbildning. Genom våra väl upparbetade kontakter inom industrin, näringslivet och utbildningsväsendet hjälper vi dig till drömjobbet.

Efter ett kartläggningssamtal tillsammans med oss tar vi fram en skräddarsydd plan för hur du ska nå arbete eller studier.

Vi hjälper dig med:

• Hitta och söka jobb eller utbildning
• Skapa ansökningshandlingar
• Arbetsgivarkontakter
• Studiebesök
• Intervjuträning
• Språkträning
• Studie och yrkesvägledning

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till tjänsten Stöd och matchning. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om ditt intresse att delta i Stöd och matchning hos oss på Veldi.

Privat arbetsförmedling – snart blir vi DIN arbetsförmedling!

Arbetsförmedlingen håller på att reformeras, och många lokala kontor stänger. Under 2020 kommer privata aktörer att ta över Arbetsförmedlingens uppdrag att stötta arbetssökande på ett antal orter i landet. Vi står väl rustade för denna förändring, och förbereder oss nu för att bli en av de aktörer som får det ansvaret. Mer information kommer inom kort.

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon 010 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.