Om jag studerar ITU genom AF och ska göra en certifiering. Hur går det till?