Om jag deltar i tjänsten Stöd och matchning, hur går det till?