Toleranser, mätteknik och ritteknik

Utbildningen tar ett helhetsgrepp om dessa områden och genomförs med hjälp av det digitala systemet ”Its learning”. Upplägget bygger på filmade avsnitt och kompletteras av instuderingsdokumentation.

Efter respektive avsnitt får deltagaren besvara ett antal flervalsfrågor som rättar sig själv direkt Man måste ha över 80% rätta svar för att komma vidare till nästa avsnitt. Som avslutning får deltagaren frågor från samtliga avsnitt för att säkerställa att man har koll på helheten.

Tack vare den chattfunktion som finns i ”Its learning” kan även kursdeltagarna, under arbetstid, ha kontakt med en lärare som stöttar och leder om det uppstår problem eller frågor.

Innehåll:

 • Grunder inom mätteknik
 • Skjutmått
 • Mikrometer
 • Vårda och kalibrera mätverktygen
 • Enheter och decimaler
 • Form och lägestoleranser
 • Hur koordinat- och referenssystem är uppbyggda samt hur dessa praktiskt tillämpas.
 • ISO-toleranser och passningar
 • Toleransområde och begränsningar, måttjämkning
 • Utfallsvärdering / SPS
 • Allmänna ritningsregler och ritteknik
 • Symboler & svetsbeteckning

Utbildningen genomförs på en grundläggande nivå och riktar sig till dig som har ringa kunskaper i ämnet eller som vill lära dig grunderna inom nämnda områden.

Vi tar emot anmälningar löpande året ut.