STOM

Vi hittar jobben där behoven är allra störst!

Tjänsten ”Stöd och matchning” vänder sig till arbetssökande som behöver förstärkt eller anpassat stöd att hitta jobb eller utbildning. Genom våra väl upparbetade kontakter med industrin, näringslivet och utbildningsväsendet står vi väl rustade för den uppgiften.

Processen börjar alltid med ett kartläggningssamtal mellan den arbetssökande och oss på Veldi. Utifrån detta samtal tar vi fram en skräddarsydd plan för hur den sökande ska nå arbete eller studier. Vi stöttar med exempelvis:

 

•   Hitta och söka jobb eller utbildning
•   Skapa ansökningshandlingar
•   Arbetsgivarkontakter
•   Studiebesök
•   Intervjuträning
•   Språkträning
•   Studie och yrkesvägledning

Produktblad Stöd och matchning

Så ansöker du till STOM

Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt att deltaga i tjänsten Stöd och matchning. Logga in på ”mina sidor” på Arbetsförmedlingen och gör där ditt val av Veldi Kompetens som din leverantör av STOM. Du kan också prata med din handläggare eller kundtjänst på Arbetsförmedlingen om att du vill delta i Stöd och matchning hos Veldi.

Vill du prata med oss?

Kontakta oss via telefon 010 207 06 02, eller besök vår kontaktsida för fler kontaktuppgifter.