Information om coronaviruset till alla elever och kunder

Information om coronaviruset till alla elever och kunder

Med anledning av utbrottet av coronavirus följer vi utvecklingen kontinuerligt via de ansvariga myndigheterna. Det är viktigt att studenter och medarbetare kan hålla sig informerade om läget löpande via våra kanaler.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Man ska stanna hemma i två dagar efter att man blivit symtomfri.

Elever / kunder:

Våra lektioner hålls enligt plan. Vi förutspår dock att det kommer bli en del störningar i verksamheten p g a hur läget ser ut men har då tillräckligt mycket digitala redskap för att vår elever ska kunna fortsätta sina studier utan avbrott. Tack vare Its Learning och vår Youtube-kanal kommer – den som är i behov av det – kunna ta del av samtliga föreläsningar / studiematerial. Vi arbetar på att starta upp fjärrundervisning så snart som möjligt.

Praktikplatser:

Gällande praktikplatser har vi inte några klara riktlinjer. Några praktikplatser drar in sina platser p g a coronaviruset men vi återkommer givetvis så snart vi har tydligare information.

Kontakt:

Tveka inte att kontakta oss för frågor & funderingar. Du kan ringa oss på: 010 207 06  02, maila oss eller nå oss via våra kanaler i sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn