Information angående COVID-19

Hur vi planerar att återgå till undervisning på plats

För våra AF-elever kommer vi successivt återgå från distans och fjärr, i kombination med undervisning på plats. Så här arbetar vi fram till den 1 januari 2022 då all undervisning är planerad att ske 100% på plats som tidigare.

För våra VUX-elever kommer vi att återgå till ordinarie undervisning på plats från den 1 oktober 2021.

 

Viktiga länkar:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

About corona in 17 languages (1177)

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta oss gärna om du vill få mer information om hur vi på Veldi agerar gällande Corona!

Veldi, telefon
010-207 06 01

Kontaktperson
Roger Psajd