Frågor och svar gällande covid-19

Frågor & Svar angående COVID-19

Från och med idag, 16 november, finns munskydd för samtliga, både elever och personal, tillgängliga på Veldis alla skolor.

Veldi står för munskydden, och det hela ska ses som ett tillägg till de övriga rekommendationer som gäller om att hålla avstånd och stanna hemma om man är sjuk eller har någon i sin närhet som är sjuk i Covid-19 eller har testat sig men inte fått svar.

– Vi gör allt som står i vår makt för att skapa en trygg skola och eftersom det är svårt att undvika situationer när elever och lärare är nära varandra i vissa praktiska undervisningsmoment ska det finns munskydd för alla som vill ha, säger Roger Psajd, VD på Veldi Kompetens.

 

När det gäller elever som studerar en industriutbildning genom arbetsförmedlingen så har AF förlängt tidsgränsen till den 30 juni 2021 för leverans av externa arbetsmarknadstjänster på distans, med möjlighet till ytterligare förlängning.

Om det sker förändringar i regeringens och/eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distanslösningar, kan leverantörer av arbetsmarknadstjänster välja att antingen återgå till leveranssättet som var före pandemin eller fortsätta med distanslösningar fram till senast den 30 juni 2021.

Vi har nu har skärpta restriktioner på alla våra skolor.

Det innebär all teori hemma. De praktiska momenten genomförs men i mindre grupper och med avstånd. De elever som har svårt att studera teori hemma får vara på skolan och den bedömningen sker mellan lärare och elev.  Följ gärna vår löpande information ifrån Veldis ledning på måndagen genom vårt Veldinar för senaste nytt och även kunna ställa frågor om du känner dig osäker på något.

 

Ja vi har sök och starter som vanligt. Vi bedriver även utbildningarna som vanligt men försöker förlägga teoretiska avsnitten på distans.

 

Vi tar in elever i den omfattning där vi kan känna oss trygga med att kunna hålla avstånd till varandra och därmed följa folkhälsomyndighetens krav.

Lika mycket som när skolan är öppen. 100% vilket motsvarar 8 timmar om dagen.

Lärarna kommer genomföra muntliga examineringar genom Skype, FB eller något annat verktyg. Du kommer också få göra löpande inlämningsuppgifter.

Du får ett schema där det tydlig framgår när du ska vara på skolan för praktiska moment eller när du kan studera hemma.

Genom att vara inloggad i Its learning och ha daglig kontakt med din lärare. Om dessa ej uppfylls så får du inte närvaro.

Ja, förutsatt att du klarar dina kurser och får betyg efter kursens slut. Precis som vanligt. Klicka här för att komma till CSN.

Du startar upp första dagen på skolan och får inlogg till vår lärplattform och en individuell studieplan. Sedan fortsätter du studierna på distans tills vi kan återgå till till normalläge igen.

 

 

Viktiga länkar:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

About corona in 17 languages (1177)

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta oss gärna om du vill få mer information om hur vi på Veldi agerar gällande Corona!

Veldi, telefon
010-207 06 01

Kontaktperson
Roger Psajd