Frågor och svar gällande covid-19

Frågor & Svar angående COVID-19

När det gäller elever som studerar en industriutbildning genom arbetsförmedlingen så kommer distansundervisning fortsätta till och med 31 december 2020.

För alla våra elever som studerar via KOMVUX så har vi åter öppnat våra utbildningar sedan den 15 juni. Dock ska vi fortsätta följa folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att vi försätter med distansstudier i de teoretiska momenten men har öppnat upp utbildningarna på plats i de praktiska kursmomenten.

Ja vi har sök och starter som vanligt. Våra elever studerar som vanligt med skillnaden att utbildningen är med fjärr- och distansundervisning tills vi får klartecken att återgå till ett normalläge.

Du får planera in det med din lärare och genomföra den som vanligt på skolan och vi kommer försöka hålla ned antalet elever på plats till max tre åt gången.

Lika mycket som när skolan är öppen. 100% vilket motsvarar 8 timmar om dagen.

Lärarna kommer genomföra muntliga examineringar genom Skype, FB eller något annat verktyg. Du kommer också få göra löpande inlämningsuppgifter.

Läraren kommer avgöra när du behöver komma till skolan för att göra de praktiska momenten. Då håller vi elevantalet till max tre åt gången.

Genom att vara inloggad i Its learning och ha daglig kontakt med din lärare. Om dessa ej uppfylls så får du inte närvaro.

Ja, förutsatt att du klarar dina kurser och får betyg efter kursens slut. Precis som vanligt. Klicka här för att komma till CSN.

Du startar upp första dagen på skolan och får inlogg till vår lärplattform och en individuell studieplan. Sedan fortsätter du studierna på distans tills vi kan återgå till till normalläge igen.

 

Viktiga länkar:

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

About corona in 17 languages (1177)

Vill du veta mer eller har du frågor?

Kontakta oss gärna om du vill få mer information om hur vi på Veldi agerar gällande Corona!

Veldi, telefon
010-207 06 01

Kontaktperson
Roger Psajd