E-CAD: Introduktion

E-CAD verktyg kan i stor utsträckning förbättra den elektroniska designprocessen, från den enskilda komponenten till slutprodukten, där processen både kan gå fortare och där det är möjligt att simulera/verifiera delar i en elektronikkonstruktion. Här ges in introduktion till E-CAD, användningen och nytta samt hur samspela med M-CAD för mekanik i konstruktionsarbetet.

Introduktionsutbildningen erbjuds helt online via inspelade filmer.

Vi tar emot anmälningar löpande året ut.