Digitalisering – Framtidens industri och de nya utmaningar som väntar

Morgondagens industri kommer att ställa helt nya krav på medarbetarna inom en rad olika områden. Inte minst när det gäller IT-kompetens och innovativ problemlösning.

I ett antal intervjuer med ledande personer inom bl.a. Volvo Cars, underleverantörer samt representanter från högskola/universitet, forskarvärlden och Veldi Kompetens kommer du att kunna ta del av intressanta spaningar kring hur industriarbete kommer att se ut om 5-10 år.

Det ingår också en kortare tillbakablick som väver ihop historien med den nytta som industrin idag kan göra för miljö, sjukvård och hälsa. Vi belyser även vikten av det livslånga lärandet och hur viktigt det blir för medarbetaren att ständigt utvecklas för att kunna lösa framtidens utmaningar.

Vi tar emot anmälningar löpande året ut.