Vuxenutbildning

Vill du bli svetsare eller CNC-operatör kan du studera hos oss genom din hemkommuns vuxenutbildning. Vi följer skolverkets kursplaner och kunskapskrav, vilket leder till gymnasiala betyg i de kurser du genomför. När du börjar hos oss upprättar vi en individuell studieplan. Där ser vi om du har tidigare kunskaper eller erfarenheter som kan valideras och prövas mot betyg, vilket kan förkorta din studietid. Vuxenutbildningen hos oss kännetecknas av flexibilitet och studierna utgår från dina behov och din livssituation. Som elev hos oss kan man även certifiera sig som CNC-operatör.

Du kan bli

Genom att utbilda dig till IW-svetsare får du möjlighet att arbeta i hela världen med avancerad svetsning. Ett jobb på en oljeplattform i Nordsjön lockar vissa personer, medan andra siktar på en framtid som egenföretagare där design och kvalitet är viktigt. Som IW-svetsare kan du också vara med och bygga Sverige. Idag har 75% av alla byggnader en stålkonstruktion som kräver svetsarprövningar enligt EN ISO 9606-1/EN ISO 9606-2. En annan väg att gå är rälssvetsare – en yrkesroll som är med och bygger ut vår miljövänliga infrastruktur. Svetsaren har en viktig roll i det framtida samhällsbyggandet.

 • Utbildningar

  Hos Veldi utbildas framtidens svetsare och CNC-operatörer. I alla moment står eleven i fokus och utbildningarna är anpassade efter varje elevs premisser. När utbildningen är genomförd, har du goda förutsättningar för ett kommande yrkesliv.

   

  Ansökning till Veldis utbildningar gör du på kommunens hemsida. Börja med att skaffa ett användar-id och lösenord. När du har fått uppgifterna till din mail, loggar du in och väljer Ansökan Vux. Därefter går du in på Yrkesinriktade gymnasieutbildningar i vänstermenyn och väljer utbildning. När du är klar, välj Gå vidare och följ instruktionerna steg för steg.

 • IW-svetsare

  Det industritekniska programmet erbjuder en svetsutbildning som uppfyller alla krav som gör dig till en kvalificerad svetsare. Du får kunskaper i olika svetstekniker och lär dig även om bland annat material, entreprenörskap och produktionsutrustning. Idag är efterfrågan på svetsare stor, vilket ger goda möjligheter till jobb efter utbildningen.

   

  Läs mer

  Det industritekniska programmet erbjuder en svetsutbildning som uppfyller alla krav som gör dig till en kvalificerad svetsare. Du får kunskaper i olika svetstekniker och lär dig även om bland annat material, entreprenörskap och produktionsutrustning. Idag är efterfrågan på svetsare stor, vilket ger goda möjligheter till jobb efter utbildningen. 

  Kurser
  Kälsvets 1
  Kälsvets 2
  Rörsvets 1
  Rörsvets 2
  Sammanfogning
  Stumsvets 1
  Stumsvets 2
  Svets grund
  Industritekniska processer 1
  Människan i industrin 1
  Produktionskunskap 1
  Produktionsutrustning 1
  Tillverkningsunderlag 1
  Avhjälpande underhåll 1
  Entreprenörskap
  Ergonomi
  Konstruktion 1
  Materialkunskap 1

  Ansök här

 • CNC-utbildning

  Vår CNC-utbildning är utformad för dig som vill arbeta som CNC-operatör – en roll där du hanterar datorstyrda maskiner inom verkstadsproduktion. Här får du lära dig tekniken, utrustningen och processerna i ett yrke med goda framtidsutsikter.

   

  Läs mer

  Vår CNC-utbildning är utformad för dig som vill arbeta som CNC-operatör – en roll där du hanterar datorstyrda maskiner inom verkstadsproduktion. Här får du lära dig tekniken, utrustningen och processerna i ett yrke med goda framtidsutsikter.

   

  Kurser
  Cad 1
  Cad 2
  Cad/Cam
  Industritekniska processer 1
  Människan i industrin 1
  Produktionskunskap 1
  Produktionsutrustning 1
  Produktionsutrustning 2
  Datorstyrd produktion 1
  Datorstyrd produktion 2
  Produktutveckling 1

  Ansök här

 • Lärare

  Våra lärare har stor erfarenhet av såväl industri- och svetssektorn som av utbildning och ledarskap. Det, tillsammans med deras starka engagemang, är vår garanti för att utbildningen förbereder de studerande för yrkeslivet på bästa sätt.

 • Roger Psajd

  Inom industrisektorn har Roger arbetat framgångsrikt som utbildningsentreprenör i många roller. Han ser företagets värderingar som ett viktigt styrverktyg och har sin styrka i personalutveckling i tillväxtföretag där det gäller att hålla ihop ledarskap och bygga en effektiv organisation för att skapa resultat.

   

  Roger har stor erfarenhet av att jobba med företagskultur och är själv utbildad verktygsmakare och CNC-operatör i grunden. Han har bland annat under 15 års tid drivit industriutbildningsföretaget HUCAB kompetensutveckling och varit Campuschef i Västervik. På meritlistan finns också ett politiskt ordförandeskap i Barn-och utbildningsnämnden i Västervik.

  070 280 94 60
 • Lalith Eklöf

  Lalith är sedan en tid tillbaka delägare i Veldi, samt svetstekniksrådgivare – ett arbete han känner stort engagemang för. Efter 15 år i svetsutbildningsbranschen har Lalith bred kunskap om svetsprocessen och de krav som ställs och kan genom ett stort kunnande utbilda medarbetarna i att lyckas inom området. Kunskapen kompletteras med ett aldrig sinande engagemang för att motivera och engagera människor i sin omgivning. Laliths främsta ambition är att skapa de bästa förutsättningarna för såväl företaget som för medarbetaren.

  070 745 16 58
 • Tina Niska

  Tina är IIW-svetsare med många års erfarenhet av svetsning på flera olika industrier på Höglandet, med bl.a. SAPA som senaste arbetsplats. Hon har gällande svetsarprövningar inom alla metoder upp t.o.m. rör-nivå. Tina står för fart och fläkt i lärarlaget och har stor kunskap om det lokala näringslivets krav på svetsarbeten vilket gör att eleverna får bra praktikplatser och får rätt kunskap som leder till jobb. Hennes stora hjärta i kombination med att hon har en gedigen kompetens inom sitt yrke gör henne till en ideal svetslärare på Veldi.

  073 983 57 06