Företagsutbildning

Framgångsrika företag vill ständigt förbättra verksamheten för att möta nya utmaningar. Veldi erbjuder utbildning på er hemmaplan. Syftet kan exempelvis vara att förbättra produktionskvaliteten eller att möta specifika kundkrav inom svetsning.

 • Referenser

  Företag vänder sig till oss på Veldi med olika önskemål för att förbättra sin verksamhet. Se vad några av dem har sagt efter avslutad utbildning.

 • Quote

  Veldi införde IS0 3834-2 på ett proffsigt sätt.

  Walego

 • Quote

  Veldis kompetens och snabba respons var avgörande.

 • Quote

  Vi valde Veldi för deras professionalitet och kunnande.

 • Quote

  Veldi är kunniga och hjälper oss på flera områden.

 • Quote

  Vi kan varmt rekommendera Veldi.

 • Utbildningar

  Veldi utbildar både blivande industrimedarbetare och dig som redan är i branschen. Vår IWS-utbildning är utformad för dig som vill bli svetsspecialist och ger dig möjlighet att arbeta över hela världen som exempelvis svetsansvarig eller svetsledare. Vi har även utbildning för tillsyn vid svetsning enligt SS-EN ISO 14731 samt utbildning i WPQR och WPS.

 • Tillsyn vid svetsning

  Att vara svetsansvarig/svetskoordinator är ett stort ansvar och kräver både kunnande och engagemang. SS-EN ISO 3834 ställer höga krav på den svetsansvariges roll och ansvar i produktionen.

   

  Syfte med utbildningen
  Att svetsansvariga/svetskoordinatorer vet vad som är deras väsentliga svetsanknutna uppgifter och att de i sina roller kan agera därefter.

   

  Läs mer

  Att vara svetsansvarig/svetskoordinator är ett stort ansvar och kräver både kunnande och engagemang. SS-EN ISO 3834 ställer höga krav på den svetsansvariges roll och ansvar i produktionen.

   

  Syfte med utbildningen
  Att svetsansvariga/svetskoordinatorer vet vad som är deras väsentliga svetsanknutna uppgifter och att de i sina roller kan agera därefter.

   

  Målgrupp
  Svetsansvariga/svetskoordinatorer på företag som i dagsläget inte är kvalificerade i SS-EN ISO 3834, men ändå vill applicera de väsentliga bitarna. Utbildningen passar även till deltagare som innehar IWS-/IWT- och IWE-diplom.

   

  Utbildningens innehåll
  – Hur bör en svetsansvarigs befattningsbeskrivning se ut?
  – Vilken teknisk kunskap krävs?
  – Genomgång av bilaga B ( SS-EN ISO 14731) och de olika punkterna som hänvisar till SS-EN ISO 3834

   

  Efter genomförd utbildning
  Deltagaren skriver teoretiskt slutprov. Vid godkänd utbildning utfärdas kursintyg.

   

  Utbildningsorter
  Utbildningen genomförs på Veldis utbildningsenheter eller direkt hos företag.

   

  Utbildare
  Samtliga Veldis utbildare har som lägst nivå IWS och har även ett gediget kunnande och erfarenhet från svetsbranschen.

 • WPQR och WPS

  Kraven på svetsande företag att styra sin svetsning via WPQR (Svetsprocedurer) och WPS (Svetsdatablad) ökar genom både myndighets- och kundkrav. Dessutom ser företagen vinster i att kvalitetssäkra sin svetsning.

  Syfte med utbildningen    
  Utbildningen ger deltagaren en kunskap i att förstå och kunna tolka de olika standarder som hanterar WPQR och WPS.
  Dessutom ges deltagaren möjlighet att översätta den teoretiska delen till praktisk handling.
  Läs mer

  Kraven på svetsande företag att styra sin svetsning via WPQR (Svetsprocedurer) och WPS (Svetsdatablad) ökar genom både myndighets- och kundkrav. Dessutom ser företagen vinster i att kvalitetssäkra sin svetsning.

  Syfte med utbildningen    
  Utbildningen ger deltagaren en kunskap i att förstå och kunna tolka de olika standarder som hanterar WPQR och WPS.
  Dessutom ges deltagaren möjlighet att översätta den teoretiska delen till praktisk handling.

  Målgrupp
  Konstruktörer, svetsare, svetsansvarig och övriga personer som sysslar med svetsrelaterade uppgifter.

  Utbildningens innehåll
  Under utbildningen går vi igenom de aktuella standarderna som gäller för WPQR och lär oss tolka följande:
  SS-EN ISO 15610 (kvalificering baserade på provade tillsatsmaterial)
  SS-EN ISO 15611 (kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet)
  SS-EN ISO 15612 (kvalificering genom införande av standardsvetsprocedur)
  SS-EN ISO 15613 (kvalificering genom utfallssvetsprovning)
  SS-EN ISO 15614 (kvalificering genom svetsprocedurkontroll)

  Vi går även genom de standarder som gäller för svetsdatablad (WPS) och lär oss tolka detta enligt
  SS-EN ISO 15609-1 (bågsvetsning), samt lär oss skapa svetsdatablad. Utbildningen varvas med teoretiska och praktiska moment.

  Efter genomförd utbildning
  Deltagaren skriver teoretiskt slutprov. Vid godkänd utbildning utfärdas kursintyg.

  Utbildningsorter
  Utbildningen genomförs på Veldis utbildningsenheter eller direkt hos företag.

  Utbildare
  Samtliga Veldis utbildare har som lägst nivå IWS och har även ett gediget kunnande och erfarenhet från svetsbranschen.

 • IWS-utbildning

  I takt med att fler regelverk ställer ökade krav på svetsande personal, ökar de formella kraven på företagens
  svetsansvariga. EN ISO 3834 kräver kompetens hos den svetsansvarige och grundläggande krav för rollen finns angivna i ISO 14731.

  Hos Veldi har du möjlighet att gå IWS-utbildning – Internationell svetsspecialist (International Welding Specialist). Utbildningen täcker all nödvändig kunskap för att klara av de nya grundläggande krav som en svetsansvarig har.

   

  Syfte med utbildningen
  Efter godkänd utbildning är du certifierad svetsspecialist med möjlighet att arbeta som svetsansvarig, svetssakkunnig eller svetsledare.

   
  Läs mer

  I takt med att fler regelverk ställer ökade krav på svetsande personal, ökar de formella kraven på företagens
  svetsansvariga. EN ISO 3834 kräver kompetens hos den svetsansvarige och grundläggande krav för rollen finns angivna i ISO 14731.

  Hos Veldi har du möjlighet att gå IWS-utbildning – Internationell svetsspecialist (International Welding Specialist). Utbildningen täcker all nödvändig kunskap för att klara av de nya grundläggande krav som en svetsansvarig har.

   

  Syfte med utbildningen
  Efter godkänd utbildning är du certifierad svetsspecialist med möjlighet att arbeta som svetsansvarig, svetssakkunnig eller svetsledare.

   

  Målgrupp
  Utbildningen vänder sig till dig som vill bli svetsspecialist med hela världen som arbetsområde. För att kvalificera dig till utbildningen måste du uppfylla något av följande krav:

  Tre års svetsrelaterad yrkeserfarenhet, samt någon av utbildningarna:
  – Gymnasieskolans industriprogram med svetsinriktning
  – Verkstadsskola 2 år, Plåt- och svetslinje

  Du kan också kvalificera dig till utbildningen om du har fem års svetsrelaterad yrkeserfarenhet samt avslutad grundskoleutbildning. Om du söker med detta alternativ får du genomföra ett allmäntekniskt teoretiskt inträdesprov. Godkänt prov gör dig behörig till utbildningen. Vid underkänt prov ges möjlighet att gå en 40-timmars preparandkurs. Efter godkänt slutprov i preparandkursen är du behörig att gå en IWS-utbildning.
  Antagning till utbildningen sker efter att Svetskommissionen granskat inkomna anmälningar, betyg och övriga intyg.

   

  Innehåll
  IWS-utbildningen omfattar totalt 240 timmar som genomförs under fem till sex veckor (beroende på deltagarens praktiska svetskunskaper*).

   

  Utbildningen är indelad i fyra moduler:
  Modul 1 – Svetsprocesser och utrustning
  Modul 2 – Materiallära och svetsmetallurgi
  Modul 3 – Konstruktion
  Modul 4 – Svetsproduktion

  Dessutom innehåller utbildningen repetition, tentamen, samt praktisk träning* med olika svetsmetoder;  MMA, MIG/MAG, FCW, TIG och gassvetsning/skärning.

  Mer information om utbildningen hittar du på Svetskommissionens hemsida.

   

  * Deltagare som kan visa svetsarprövningsintyg eller arbetsgivarintyg på att hon/han har goda kunskaper och arbetat med en eller flera metoder, kan befrias från praktisk träning per metod. För den som inte kan uppvisa intyg anordnas praktisk utbildning. Tid för detta sker enligt överenskommelse. Dessa timmar ingår inte i utbildningsavgiften utan debiteras separat.

 • Visuella kontroller

  Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser. Varje svetsare ska själv kunna bedöma sina svetsar genom visuell kontroll (syning). Dessutom så kräver exempelvis SS-EN ISO 3834/1090 att kompetens skall verifieras hos personal som utför visuell kontroll.

   

  Syfte med utbildningen
  Utbildningen ger deltagaren kunskap i att själv kunna genomföra visuella kontroller och bedöma resultatet enligt SS-EN ISO 5817 eller SS-EN ISO 10042.

   

  Läs mer

  Varje svetsare ska själv kunna bedöma sina svetsar genom visuell kontroll (syning). Dessutom så kräver exempelvis SS-EN ISO 3834/1090 att kompetens skall verifieras hos personal som utför visuell kontroll.

   

  Syfte med utbildningen
  Utbildningen ger deltagaren kunskap i att själv kunna genomföra visuella kontroller och bedöma resultatet enligt SS-EN ISO 5817 eller SS-EN ISO 10042.

   

  Målgrupp
  Svetsare, svetsansvariga/svetstekniker och kvalitetsansvariga.

   

  Utbildningens innehåll
  – Kvalitetsnivåer (D, C, B)

  – Bedömning av korta diskontinuiteter och formavvikelser

  – Bedömning av systematisk diskontinuitet och formavvikelser

   

  Efter genomförd utbildning
  Deltagaren skriver teoretiskt slutprov. Vid godkänd utbildning utfärdas kursintyg.

   

  Utbildningsorter
  Utbildningen genomförs på Veldis utbildningsenheter eller direkt hos företag.

   

  Utbildare
  Samtliga Veldis utbildare har som lägst nivå IWS och har även ett gediget kunnande och erfarenhet från svetsbranschen.

 • Svetsbeteckningar

  Att svetsa efter en ritning är inte alltid enkelt. Ritningar innehåller en stor mängd information som ska tolkas på rätt sätt. Svetsande företag vinner därför mycket tid och säkrar kvaliteten genom att se till att personalen kan läsa svetsbeteckningar och har kunskapen att tolka en ritning på rätt sätt.

   

  Syfte med utbildningen
  Under utbildningen får deltagaren en grundlig genomgång av de viktigaste delarna på en ritning och får lära sig att tolka svetsbeteckningar.

   

  Läs mer

  Att svetsa efter en ritning är inte alltid enkelt. Ritningar innehåller en stor mängd information som ska tolkas på rätt sätt. Svetsande företag vinner därför mycket tid och säkrar kvaliteten genom att se till att personalen kan läsa svetsbeteckningar och har kunskapen att tolka en ritning på rätt sätt.

   

  Syfte med utbildningen
  Under utbildningen får deltagaren en grundlig genomgång av de viktigaste delarna på en ritning och får lära sig att tolka svetsbeteckningar.

   

  Målgrupp
  Konstruktörer, svetsare, svetsansvariga och övriga personer som sysslar med svetsrelaterade uppgifter.

   

  Utbildningens innehåll
  Under utbildningen går vi igenom den aktuella standarden som gäller för svetsbeteckningar (SS-EN ISO 2553), samt de olika uppgifterna som kan finnas på en ritning. Ritningar som används kan med fördel vara företagens egna.

   

  Efter genomförd utbildning
  Deltagaren skriver teoretiskt slutprov. Vid godkänd utbildning utfärdas kursintyg.

   

  Utbildningsorter
  Utbildningen genomförs på Veldis utbildningsenheter eller direkt hos företag.

   

  Utbildare
  Samtliga Veldis utbildare har som lägst nivå IWS och har även ett gediget kunnande och erfarenhet från svetsbranschen.

 • Svetskonsultation

  Kraven inom den svetsande produktionen ökar ständigt genom både myndighetsdirektiv och kunder. Veldi erbjuder en rad tjänster för att identifiera den utveckling som krävs för att ditt företag ska kunna möta existerande kund- och lagkrav, men även identifiera kommande krav i ett tidigt skede.

   

  Läs mer

  Kraven inom den svetsande produktionen ökar ständigt genom både myndighetsdirektiv och kunder. Veldi erbjuder en rad tjänster för att identifiera den utveckling som krävs för att ditt företag ska kunna möta existerande kund- och lagkrav, men även identifiera kommande krav i ett tidigt skede.

   

  Externt svetsansvar
  Kraven på att svetsande företag har en svetsansvarig på företaget eller knuten till företaget återkommer i ett antal olika direktiv och standarder som tex SS-EN 1090 och SS-EN ISO 3834.
  Standarden SS-EN ISO 14731 beskriver tillsyn vid svetsning i form av:
”Svetsning är en tillverkningsmetod som kräver tillsyn under tillverkning för att säkerställa att de tillverkade produkterna uppfyller ställda krav och ett tillförlitligt uppträdande under drift.
Uppgifter och ansvar för personer sysselsatt med till svetsning knuten verksamhet, t ex planering, utförande, övervakning och kontroll, bör klart definieras”
   
  

Veldis svetstekniker verkar idag som externt svetsansvariga på en rad olika företag.

   

  Svetsutbildning och certifiering
  Vi erbjuder företagsanpassade och öppna svetsutbildningar och genomför både valideringar, site-tester samt svetsarprövningar.

 • Lärare

  Våra lärare har stor erfarenhet av såväl industri- och svetssektorn som av utbildning och ledarskap. Det, tillsammans med deras starka engagemang, är vår garanti för att utbildningen förbereder de studerande för yrkeslivet på bästa sätt.

 • Roger Psajd

  Inom industrisektorn har Roger arbetat framgångsrikt som utbildningsentreprenör i många roller. Han ser företagets värderingar som ett viktigt styrverktyg och har sin styrka i personalutveckling i tillväxtföretag där det gäller att hålla ihop ledarskap och bygga en effektiv organisation för att skapa resultat.

   

  Roger har stor erfarenhet av att jobba med företagskultur och är själv utbildad verktygsmakare och CNC-operatör i grunden. Han har bland annat under 15 års tid drivit industriutbildningsföretaget HUCAB kompetensutveckling och varit Campuschef i Västervik. På meritlistan finns också ett politiskt ordförandeskap i Barn-och utbildningsnämnden i Västervik.

  070 280 94 60
 • Lalith Eklöf

  Lalith är sedan en tid tillbaka delägare i Veldi, samt svetstekniksrådgivare – ett arbete han känner stort engagemang för. Efter 15 år i svetsutbildningsbranschen har Lalith bred kunskap om svetsprocessen och de krav som ställs och kan genom ett stort kunnande utbilda medarbetarna i att lyckas inom området. Kunskapen kompletteras med ett aldrig sinande engagemang för att motivera och engagera människor i sin omgivning. Laliths främsta ambition är att skapa de bästa förutsättningarna för såväl företaget som för medarbetaren.

  070 745 16 58
 • Tina Niska

  Tina är IIW-svetsare med många års erfarenhet av svetsning på flera olika industrier på Höglandet, med bl.a. SAPA som senaste arbetsplats. Hon har gällande svetsarprövningar inom alla metoder upp t.o.m. rör-nivå. Tina står för fart och fläkt i lärarlaget och har stor kunskap om det lokala näringslivets krav på svetsarbeten vilket gör att eleverna får bra praktikplatser och får rätt kunskap som leder till jobb. Hennes stora hjärta i kombination med att hon har en gedigen kompetens inom sitt yrke gör henne till en ideal svetslärare på Veldi.

  073 983 57 06