Logga in på vår lärplattform Fronter
Svetsutbildning och CNC-utbildning

Svetsutbildning och CNC-utbildning

Veldi är ett utbildningsföretag med fokus på svetsutbildning och cnc-utbildning för industrimedarbetare. Med handplockade lärare och ett starkt engagemang ger vi varje elev och medarbetare en unik plats hos oss och en god miljö att utvecklas i. Vi erbjuder även utbildning på plats hos företag som vill förbättra produktionskvaliteten eller uppnå särskilda kundkrav inom svetsning. Några exempel på vad vi hjälper våra kunder med är svetsarprövningar, WPQR och införandet av kvalitetssystemet 3834 och 1090.

Om oss

Går det att ändra det allmänna synsättet på industrins medarbetare och få en allmän förståelse för att detta är ytterst viktiga yrken som gör att samhället fungerar? Att de yrkesgrupper som vi tillhör fyller lika viktiga funktioner som exempelvis brandmän och poliser? Vi är tre personer som är övertygade om att det går och det var också den visionen som blev drivkraften till att grunda Veldi.

Hos Veldi har vi inte bara handplockat våra medarbetare för att inspirera elever och företag till att prestera mer än vad man tidigare har trott. Vi vill också göra det på ett nytt sätt genom en tydlig koppling mellan IT och de teoretiska momenten. De läroplattformar vi arbetar med gör att ingen individ behöver sitta med en bok i en lektionssal och ägna sig åt ”självstudier med teori”. Istället kan eleverna studera där de trivs bäst, tack vare inspelade föreläsningar och tester via internet. Alla elever erbjuds extra undervisningsstöd i våran sk studieverkstad, där det finns en lärare tillgänglig på bestämda tider.

En bärande grund för Veldis arbetssätt är symbiosen mellan företag och industriutbildningar. Varje industriföretag är i behov av kompetenta medarbetare från våra utbildningar, samtidigt som eleverna behöver lära sig av industrierna på plats ute i verkligheten. Nivån på våra utbildningar gör att företagen även väljer att vidareutbilda sina medarbetare hos oss, vilket skapar inspiration hos både övriga elever och lärare. En drivkraft hos oss är att utveckla en i grunden traditionell bransch och att få den att se till mer än bara krav på kompetenser. Utbildningarna och branschen som helhet ska helt enkelt bli mer lockande att verka i. Veldi värnar om din personliga integritet, läs vår information om personuppgiftsbehandling här.