Logga in på vår lärplattform Itslearning

Svetsutbildning och CNC-utbildning

Veldi är ett utbildningsföretag med fokus på svetsutbildning och cnc-utbildning för industrimedarbetare. Med handplockade lärare och ett starkt engagemang ger vi varje elev och medarbetare en unik plats hos oss och en god miljö att utvecklas i. Vi erbjuder även utbildning på plats hos företag som vill förbättra produktionskvaliteten eller uppnå särskilda kundkrav inom svetsning. Några exempel på vad vi hjälper våra kunder med är svetsarprövningar, WPQR och införandet av kvalitetssystemet 3834 och 1090.

Om oss

Går det att ändra det allmänna synsättet på industrins medarbetare och få en allmän förståelse för att detta är ytterst viktiga yrken som gör att samhället fungerar? Att de yrkesgrupper som vi tillhör fyller lika viktiga funktioner som exempelvis brandmän och poliser? Vi är tre personer som är övertygade om att det går och det var också den visionen som blev drivkraften till att grunda Veldi.

Hos Veldi har vi inte bara handplockat våra medarbetare för att inspirera elever och företag till att prestera mer än vad man tidigare har trott. Vi vill också göra det på ett nytt sätt genom en tydlig koppling mellan IT och de teoretiska momenten. De läroplattformar vi arbetar med gör att ingen individ behöver sitta med en bok i en lektionssal och ägna sig åt ”självstudier med teori”. Istället kan eleverna studera där de trivs bäst, tack vare inspelade föreläsningar och tester via internet. Alla elever erbjuds extra undervisningsstöd i våran sk studieverkstad, där det finns en lärare tillgänglig på bestämda tider.

En bärande grund för Veldis arbetssätt är symbiosen mellan företag och industriutbildningar. Varje industriföretag är i behov av kompetenta medarbetare från våra utbildningar, samtidigt som eleverna behöver lära sig av industrierna på plats ute i verkligheten. Nivån på våra utbildningar gör att företagen även väljer att vidareutbilda sina medarbetare hos oss, vilket skapar inspiration hos både övriga elever och lärare. En drivkraft hos oss är att utveckla en i grunden traditionell bransch och att få den att se till mer än bara krav på kompetenser. Utbildningarna och branschen som helhet ska helt enkelt bli mer lockande att verka i.

Veldi värnar om din personliga integritet, läs vår information om personuppgiftsbehandling här.

Allmän information om Veldis

Veldi värnar om din personliga integritet. Därför är det viktigt att du som registrerad tar del av och förstår denna informationstext. Genom informationstexten tillhandahåller vi information om vår behandling av dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Informationstexten riktar sig till dig som elev, anställd, arbetssökande samt kontaktperson hosvåra kunder eller leverantörer och avser hur vi behandlar dina personuppgifter inom ramen
för vår verksamhet.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Veldi [556620-4029] är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter
som beskrivs i denna informationstext.

Varifrån kommer personuppgifterna om dig?

Personuppgifter som Veldi behandlar om dig kommer från följande olika källor:

 • Personuppgifter som du tillhandahåller (eller har tillhandahållit) till Veldi.
 • Personuppgifter som uppstår till följd av din kund- eller leverantörsrelation med oss.
 • Personuppgifter som uppstår till följd av din anställning eller jobbansökan hos oss.
 • Personuppgifter som samlas in från tredje part, t ex din arbetsgivare eller kommunen.

Varför behöver vi dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund?

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan. Sammanställningen nedan kan komma att uppdateras. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt att meddela dig.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig och/eller fullfölja vårt avtal med dig eller din arbetsgivare behöver vi dina personuppgifter enligt nedan. Annars kan vi i vissa fall inte erbjuda dig våra tjänster eller i övrigt fullgöra vårt avtal.

 

Elever

 

Ändamål

För att kunna genomföra elevernas utbildning.

Behandlingar som utförs

 • Administrera utbildningen
 • Tillhandahålla utbildning och kursmaterial
 • För att följa skollagens regler
 • Bedöma skolarbeten
 • Betygsättning av kurs
 • Registrera betyg i kurs
 • Intyg

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Kön
 • Ålder
 • Skyddad ID
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-postadress)
 • Skolarbeten
 • Omdömen
 • Betyg
 • Skriftlig kommunikation med elev

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att utbilda våra elever. De behandlingar som är nödvändiga för att fullgöra uppgifter enligt skollagen (2010:800) och sker med stöd av uppgift av allmänt intresse och för att fullgöra rättslig förpliktelse som rättslig grund.

Lagringsperiod: Vi sparar uppgifterna i upp till två år efter avslutad utbildning.

Mottagare av personuppgifter: Personuppgifterna lämnas till – utöver våra anställda som har behov av att behandla personuppgifterna i sitt arbete- vid tillämpliga fall till elevens hemkommun.

System där personuppgifterna behandlas: Uppgifterna finns i administrativa systemet Alvis samt i lärplattformen Fronter/Itslearning samt våra huvudmäns system för betygsregistrering när vi överför elevers betyg dit.

 

Anställda

 

Ändamål

För att kunna fullgöra anställningsavtalet och betala ut lön.

Behandlingar som utförs

 • Betala ut lön
 • Justera lön
 • Betala skatt och sociala avgifter
 • Hantera frånvaro för t.ex semester, sjukdom, föräldraledighet etc.
 • Hantera lön
 • Utvecklingssamtal
 • Vidareutbildningar

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-mailadress)
 • Bankkontonummer
 • Anställningsnummer
 • Titel och position
 • Kommunikation med anställd
 • Omdömen
 • Uppgifter om frånvaro
 • Lön och löneförmåner


Lagringsperiod:
Uppgifter om anställda sparar vi i upp till tio år efter anställningstiden. Uppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringssyften sparar vi i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

Rättslig grund: För att fullgöra anställningsavtalet med anställda. För vissa behandlingar även uppfyllandet av lagkrav, såsom att betala skatt samt sociala avgifter etc.

Mottagare av personuppgifter:  Personuppgifterna lämnas till – utöver våra anställda som har behov av att behandla personuppgifterna i sitt arbete – till Kontek AB, till vilka vi har outsourcat våra lönekörningar, Skatteverket, Collectum/Alecta och vid tillämpliga fall Försäkringskassan.

System där personuppgifterna behandlas: Alvis, Fronter/Itslearning, Fortnox, Kontek HRM

 

Arbetssökande

 

Ändamål

För att kunna utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Behandlingar som utförs

 • Hantering av arbetsansökningar under rekryteringsprocessen
 • Intervjuer med arbetssökande
 • Kontakt med referenspersoner
 • Utvärdering av arbetssökande

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-mailadress)
 • Personnummer
 • Uppgifter i CV och personligt brev
 • Titel och position
 • Intervjuanteckningar
 • Referenser
 • Bild
 • Betyg och andra relevanta omdömen, intyg etc.
 • Löneanspråk


Lagringsperiod:
Uppgifter om arbetssökande sparar vi i upp till ett år efter avslutad rekryteringsprocess. 

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att rekrytera rätt person till vår verksamhet.

Mottagare av personuppgifter:  Inga

System där personuppgifterna behandlas: Vårt intranät

 

Kontaktpersoner hos kunder

 

Ändamål

För att kunna sälja produkter eller tjänster till kund

Behandlingar som utförs

 • Registrera, ändra eller ta bort kontaktperson/kund
 • Administrera kundförhållandet, inbegripet kontakt med kundens kontaktperson
 • Tillhandahålla tjänsterna och produkterna

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-mailadress)
 • Kommunikation med kontaktpersonen
 • Personnummer/organisationsnummer

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att tillhandahålla våra produkter och tjänster till kunder.

Lagringsperiod: Uppgifter om kunders kontaktpersoner sparar vi i upp till ett år efter avslutat kundförhållande.

Mottagare av personuppgifter:  Inga

System där personuppgifterna behandlas: Fortnox

 

Ändamål

För att fakturera kunder

Behandlingar som utförs

 • Registrera, ändra eller ta bort fakturor
 • Förbereda och skicka fakturor till kund
 • Bokföring av fakturerade uppdrag

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-mailadress)
 • Kommunikation med kontaktpersonen
 • Personnummer/organisationsnummer

 

Rättslig grund: Våra berättigade intressen  att ta betalt för våra tjänster och produkter som vi tillhandahåller. Vid bokföring är rättslig grund för behandlingen uppfyllandet av lagkrav, d.v.s. Bokföringslagen (1999:1078).

Lagringsperiod: Uppgifter om kunders kontaktpersoner sparar vi i upp till ett år efter avslutat kundförhållande. Uppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringssyften sparar vi i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifter: Inga

System där personuppgifterna behandlas: Fortnox

 

Ändamål

För att marknadsföra produkter och tjänster till kundens kontaktperson(er) och potentiella kunder

Behandlingar som utförs

 • Reklamutskick, t ex riktade erbjudanden och nyheter om Veldi

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-mailadress)
 • Kommunikation med kontaktpersonen

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder.

Lagringsperiod: Uppgifter om kunders kontaktpersoner sparar vi i upp till två år efter avslutat kundförhållande, såvida kontaktpersonen inte motsatt sig marknadsföringen.

Mottagare av personuppgifter:  Inga

System där personuppgifterna behandlas: Vårt intranät

  

Kontaktpersoner hos leverantörer

 

Ändamål

För att kunna beställa tjänster och produkter från leverantörer samt betala leverantörsfakturor

Behandlingar som utförs

 • Administrera och beställa tjänster/produkter
 • Kontakt med leverantörens kontaktperson, t ex kundtjänst
 • Tillhandahålla tjänsterna och produkterna

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress, e-mailadress)
 • Kommunikation med kontaktpersonen

Rättslig grund: Våra berättigade intressen av att beställa och använda tjänster/produkter av leverantören, vid behov ha möjlighet att kontakta rätt person hos leverantören och för att betala fakturor. Uppgifter nödvändiga för bokföring är rättslig grund för behandlingen uppfyllandet av lagkrav, d.v.s. Bokföringslagen.

Lagringsperiod: Uppgifter om leverantörers kontaktpersoner sparar vi i upp till ett år efter avslutat samarbete. Uppgifter som är nödvändiga att spara för bokföringssyften sparar vi i sju år i enlighet med Bokföringslagen.

Mottagare av personuppgifter: Inga

System där personuppgifterna behandlas: Vårt intranät, e-postsystem

 

 

Vilka rättigheter har du?

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
 • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning (t.ex. informationsutskick) har du rätt att invända mot sådan behandling. Du har alltid rätt att motsätta dig marknadsföring.
 • Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
 • Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan, har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Se våra kontaktuppgifter nedan.
 • Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot dataskyddslagstiftningen kan du inge klagomål till Datainspektionen (se.  https://www.datainspektionen.se/).

Överföring till tredje land

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till företag som utför uppdrag åt oss, inom och utom EU- och EES-området.

Om vi lämnar ut uppgifterna till mottagare utanför EU- och EES-området, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder för att se till att dina rättigheter och friheter tillvaratas, såsom genom ingående av standardiserade dataskyddsavtal eller annan åtgärd i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Du kan få en kopia på sådana handlingar genom att kontakta oss.

 

Vill du veta mer eller har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Om du vill få mer information om vår personuppgiftsbehandling, har frågor eller vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss gärna på:

Veldi, telefon 010-207 06 01

Kontaktperson: Alexander Psajd